การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

Published by surin on

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550