ติดต่อเรา

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ 0 4355 6001-8 โทรสาร 0 4355 6009